Etusivu - ohjeet - palaute - foorumi - äänet

Resurssit ja tuotanto

Pelissä on yksitoista erilaista resurssia. Niitä tuottavat ja kuluttavat erilaiset rakennukset, yksiköt, taiat, taistelut ja tehtävät. Yleensä resurssin muutos on kuvattu muodossa per/h tai prosentteina. Rakennukset ja yksiköt vaikuttavat kylän asukaslukuun. Asukasluvulla on taas merkitys ruoankulutukseen ja verokertymään: mitä suurempi asukasluku sitä enemmän kylä tarvitsee ruokaa mutta toisaalta sillä on suuremmat verotulotkin. Tyypillinen yksikkö ja rakennus lisää asukaslukua 100:lla, mutta muunkinkokoisia rakennuksia ja yksiköitä on olemassa.

Kylän verotulojen määrään voi vaikuttaa muuttamalla veroastetta (vaatii tieteen Veronkanto), oletuksena veroaste on 50%. Mitä suurempi veroaste, sitä heikemmin kylän kulttuuri kehittyy: veroaste vähennetään kulttuurituotannosta. Jos veroaste on esimerkiksi 20%, kulttuurituotanto tiphtaa 20%. 100% veroasteella kulttuuria ei tuoteta lainkaan.

Verotulot lasketaan seuraavasti:
Verotulot /h = asukkaat rakennuksista / 100 * veroaste * maailman veroasetus * bonukset (taioista, rakennuksista, tieteistä, esineistä, rodusta) * 12

Resurssien mennessä negatiiviseksi, kylä menee kapinaan, joka on vakava häiriö kylän toiminnassa ja sitä tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin.

Kylä saa maaston mukaiset perustuotannot, joilla on oleellinen merkitys siihen mihin kylän resurssintuotantoa kannttaa suunnata. Esimerkiksi pellolla on hyvät mahdollisuudet ruoantuotantoon, mutta raudasta on pula, vuoristossa tilanne on päinvastainen. Koska monet rakennukset kasvattavat tuotantoa prosentuaalisesti, ei esim. pellon raudantuotanto koskaan ole kovin suuri. Kylä ei saa sen vieressä olevista maastoista resurssituottoja.

Kun rakennuksen vaikutus resurssituotantoon ilmaistaan prosentteina, se kasvaa saman verran kun sitä laajennetaan, esim. 40% tasolla 1, 80% tasolla 2 jne. Kun samaan resurssiin kohdistuu useita prosentuaalisesti vaikuttavia rakennuksia, kerrotaan ne yhteen: tason 5 Viljapelto tuottaa 150% lisää viljaa, ja mikäli rakennetaan Tuulimylly, jonka ruoantuotanto on 10%, kokonaisruoantuotanto nousee 2.50 x 1.10 = 2.75 = 175%. Tason 1 Tuulimylly maksaa huomattavasti vähemmän kuin tasolle 6 laajennettava Viljapelto joten Tuulimylly kannattaa yleensä rakentaa.

Ruoka, rauta, puu ja kivi tarvitsee varastotilaa. Jotta resursseja ei menisi hukkaan, kannattaa Varasto ja Viljasiilo pitää riittävän isona. Kuinka isona, riippuu siitä kuinka usein pelaat. Hengellisyyspisteiden maksimimäärä riippuu kylän Valkoinen alttari, Toteemipaalu ja Salaisuuksien torni tasosta. Kultaa, tiedettä ja kulttuuria sekä kunniaa voi olla kuinka paljon tahansa.

Kun valloitat tai perustat uusia kyliä, uusi kylä kärsii korruptiosta. Korruptio on valloitus-/perustamishetken kylien määrää vastaava luku prosentteina: 11. kylä kärsii 10% korruption kaikkeen resurssituotantoon sekä yksiköiden tuotantoon ja rakennusten rakentumisnopeuteen. Korruptioon vaikuttaa heimon rotu: hobiteilla 11. kylä kärsii 7% rangaistuksen, örkit 12%. Korruptio ei muutu ajan kuluessa. Korruptio määräytyy valtakunnan päähallitsijan kylien mukaan. Kun kylä vallataan kun siellä on Hyvän tahdon startti aktiivisena, korruptio tuplaantuu. Luovutetuilla kylillä on lisäksi 10% normaalia suurempi korruptio.

Ruoka
Jokainen asukas ja yksikkö syövät ruokaa. Ruokaa tuottaa mm. Viljapelto joka on saatavissa heti alussa. Viljapelto tuottaa kuitenkin prosentuaalista kasvua joten heikosti ruokaa tuottavilla maastoilla kuten vuoristoissa tai aroilla ruoantuotantoa monesti täytyy yrittää saada nousemaan rakentamalla Riisiviljelmä tai Perunapelto. Ruoantuotantoon hyvät lähtökohdat ovat pellot, joet ja maastot missä on riistaa.

Rauta
Rautaa tarvitaan pääasiassa sotajoukkojen varustukseen, mutta myös pieniä määriä rakentamiseen. Rautaa saadaan etupäässä vuoristosta.

Puu
Puu on monien perusrakennuksien rakentamiseen tarvittava rakennusmateriaali. Sitä kuluu pieniä määriä myös yksiköiden varustamiseen. Puuntuotantoon parhaiten sopivia maastoja ovat metsät ja sademetsät.

Kivi
Kiveä käytetään pääasiassa suurempien rakennusten, kuten linnoitusten ja tornien rakennusmateriaalina. Sitä kuluu jonkun verran myös pienempien rakennusten rakentamiseen. Kiveä saadaan parhaiten vuoristoista, mutta myös kohtuullisesti aroilta ja kukkuloilta.

Kulttuuri
Kulttuuria tarvitaan erilaisten erikoisyksikköjen ja rakennusten valmistamiseen, kuten Uudisasukkaat, Palatsi ja Monumentti. Kulttuurituotantoa nostavat rakennukset kuten Temppeli, Linna, Monumentti ja ihmisillä Tiedeakatemia ja Yliopisto, hobiteilla Oluttupa, Laboratorio ja Viinipuutarha, kääpiöillä Kääpiömonumentti.

Tiede
Tiedepisteitä käytetään eri tieteiden opiskeluun. Alussa tiedepisteitä tuottaa vain Tiedeakatemia , hiukan myöhemmin tulee rodulle ominaisia rakennuksia saataville jolla tiedepisteiden kertymistä voi lisätä.

Hengellisyys
Hengellisyyspisteitä tarvitaan erilaisten taikojen loihtimiseen sekä taioilla loihdittujen yksiköiden ylläpitoon. Hengellisyyspisteitä saa pääasiassa kyseisen taikuuslajin taikojen mahdollistavan rakennuksen avulla: Salaisuuksien torni, Valkoinen alttari tai Toteemipaalu.

Kulta
Kultaa tarvitset lähes kaikkeen: melkein kaikki rakennukset ja yksiköt rakentaminen maksavat ja niiden ylläpito maksaa. Kulta on luonnollisesti kaupankäynnin väline, sillä maksat ostaessasi resursseista. Kultaa saat verotuloina rakennustesi asukkaista, jota voit nostaa joillakin rakennuksilla kuten Tori ja Pankki.

Kunnia
Kunniaa saat ja menetät käymistäsi taisteluista. Jos hyökkäät selkeästi vahvemman heimon kimppuun, saat sitä lisää ja päinvastoin.

Timantit
Timantit lisäävät kulttuurintuotantoa kylässä (paitsi Rauhanlipun ollessa aktiivinen). Ne liitetään kylään kylän omistajan toimesta (vaatii Palatsin) tai tuodaan ryöstösaaliina toisista kylistä.

Amuletit
Amuletit lisäävät hengellisyyden tuotantoa kylässä (paitsi Rauhanlipun ollessa aktiivinen). Ne liitetään kylään omistajan toimesta (vaatii Salaisuuksien tornin, Valkoinen alttarin tai Toteemipaalun) tai tuodaan ryöstösaaliina toisista kylistä. Jotkut tehtävät lisäävät niitä myös palkkioina, sekä jotkun tapahtumat kuten rakennuksen rakentaminen lisäävät niitä.